Xổ số Miền Bắc ngày 29-06-2022
Tỉnh Bắc Ninh
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9