Xổ số Miền Bắc ngày 21-12-2021
Tỉnh Quảng Ninh
ĐB 38683
G.1 47122
G.2 19823 37752
G.3 44866 15427 58156 66394 31824 52471
G.4 4314 0566 7431 5435
G.5 4259 1246 1621 0179 2271 1547
G.6 081 901 741
G.7 56 80 36 44

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 80
1 14 1 01, 21, 31, 41, 71, 71, 81
2 21, 22, 23, 24, 27 2 22, 52
3 31, 35, 36 3 23, 83
4 41, 44, 46, 47 4 14, 24, 44, 94
5 52, 56, 56, 59 5 35
6 66, 66 6 36, 46, 56, 56, 66, 66
7 71, 71, 79 7 27, 47
8 80, 81, 83 8
9 94 9 59, 79